תשלום

רגע. עוד שלב אחרון.
נא לבצע העברה בנקאית על סך 1,500 ש״ח לחשבון מספר 462821, סניף 712, בנק הפועלים על שם ״העגלה שמשית – אגודה שיתופית צרכנית בע״מ״
את אישור התשלום יש לשלוח אל: agala@agala.org.il